Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, КП «Чернівціводоканал» укладається договір про надання комунальних послуг, а саме:

1) колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;

2) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.

Прийняття рішення співвласників багатоквартирного будинку про вибір моделі організації договірних відносин з КП «Чернівціводоканал» здійснюється відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким передбачено, що такі рішення мають прийматися на зборах співвласників. Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Крім того, при обранні моделі договірних відносин співвласникам будинку необхідно обрати особу, що буде нести відповідальність за збереження і цілісність вузла комерційного обліку та буде забезпечувати доступ до вузла комерційного обліку КП «Чернівціводоканал», уповноваженим посадовим особам органів ліцензування, органів місцевого самоврядування, буде присутнім при знятті показань засобу вимірювальної техніки комерційного вузла обліку (загальнобудинкового лічильника), про що має бути зазначено в протоколі зборів співвласників.

ОСББ, ЖБК, управителі багатоквартирного житлового будинку, для укладання з КП «Чернівціводоканал» договору на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мають подати повний пакет документів для оформлення договору до договірного відділу: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7 (Центр обслуговування споживачів)

Прийом документів здійснюється:  понеділок – п`ятниця з 8:30 – 12:30 год.

Контакти для довідок: тел.  050-374-09-73; email – [email protected]

Видача договорів  після отримання повідомлення телефоном або email – [email protected].

 

Для укладення договору ОСББ, ЖБК, управитель багатоквартирного житлового будинку подає  наступні документи:

Заява про укладення договору (завантажити бланк для заповнення);

Дислокація об’єкту водоспоживання та вузлів обліку (додаток до договору, заповнюється у двох екземплярах) (завантажити бланк для заповнення)

Копія документу, що підтверджує передачу будинку в управління юридичній особі, яка об’єднує співвласників будинку;

Копія протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про обрану модель договірних відносин із КП «Чернівціводоканал» (завантажити рекомендовану форму);

Установчі документи для юридичних осіб:

– копія статуту юридичної особи та положення структурного підрозділу (якщо договір укладається структурним підрозділом від імені юридичної особи);

– копія витягу/виписки з ЄДР;

– копія документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені юридичної особи (протоколу про обрання, наказу про призначення, Контракту, Довіреності тощо);

– копія паспорту 1-ої, 2-ої, 3-ої-6-ої (де вклеєна остання фотокартка із відповідним записом про це та підписом посадової особи), сторінки, де вказано останнє місце проживання особи, яка уповноважена на підписання договору.

 

Проєктно-технічна документація про приєднання до мереж водопостачання та водовідведення:

Копія паспорта виробника на комерційний прилад обліку, за наявності – свідоцтво про повірку. В разі якщо лічильник відсутній, не повірений, не працює або втрачені документи – Ви можете звернутися до  Центру обслуговування споживачів КП «Чернівціводоканал» м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 7 (графік роботи: понеділок – п’ятниця – 09:00-18:00 год, обідня перерва – 13:00-14:00 год)

Копія акту  прийняття  вузла комерційного обліку  на  абонентський  облік для складання акту Ви можете звернутися до  Центру обслуговування споживачів КП «Чернівціводоканал» м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 7 (графік роботи: понеділок – п’ятниця – 09:00-18:00 год, обідня перерва – 13:00-14:00 год)

Для  новозбудованих багатоквартирних будинків додатково:

копія акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

копія технічних умов та робочого проєкту;

копія акту приєднання

УВАГА! Під дію Постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 № 690 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» не підпадають об’єкти будівництва,  житлові будинки, мережі водопостачання та/або водовідведення яких, підключені по тимчасовій схемі (без виконання у повному обсязі Технічних умов з приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення), а отже, де не створено технічної можливості забезпечити споживачів у будинку надійними, безперебійними, та якісними послугами з водопостачання та/або водовідведення у тому числі й новозбудованих, мережі водопостачання та/або водовідведення яких, підключені по тимчасовій схемі (без виконання у повному обсязі Технічних умов з приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення),  можуть укласти з КП «Чернівціводоканал» лише тимчасовий договір, згідно Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 квітня 2021 року № 97. У таких випадках індивідуальні договори із співвласниками багатоквартирних будинків не можуть бути оформлені через відсутність технічної можливості забезпечити споживачів цих будинків надійними, безперебійними, та якісними послугами з водопостачання та/або водовідведення до моменту підключення будинків до мереж водопостачання та/або водовідведення за постійною схемою.