ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СПОЖИВАЧАМИ ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ, ПРЕТЕНЗІЙ, НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ

Споживач, у разі порушення його прав та законних інтересів, першочергово має звернутись до електропостачальника зі зверненням, скаргою, претензією щодо усунення порушення та відновлення прав та законних інтересів споживача.

У зверненні, скарзі, претензії повинно бути зазначено:

 • Найменування підприємства, до якого подається звернення, скарга, претензія;
 • Повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання;
 • Суть звернення, скарги, претензії;
 • Офіційна електронна адреса, у випадку подання звернення скарги, претензії електронною поштою;
 • Дата подання звернення, скарги, претензії та підпис особи, яка її подає.

Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні звернення, скарги, претензії електронним зв’язком не вимагається.

Звернення, скарги, претензії до Центру обслуговування споживачів КП «Чернівціводоканал» можуть бути подані наступним чином:

 • поштою на адресу: 58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7;
 • особисто, за вказаною вище адресою;
 • засобами електронної пошти на електронну адресу: [email protected].;
 • за телефоном гарячої лінії (call-центр) – 099-152-58-58.

Звернення, скарги, претензії, які надходять до підприємства поштовим зв’язком, під час особистого прийому споживачів, засобами телефонного зв’язку, а також електронною поштою, реєструються в Єдиному реєстрі звернень, скарг, претензій, повідомлень про загрозу електронебезпеки з використанням загальної класифікації звернень, затвердженої Регулятором.

Форма звернення, скарги, претензії

Графік прийому громадян

Адреса Режим роботи
Чернівецька обл.,  м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 7 понеділок – п’ятниця – з 8-30 до 17-00 год., обідня перерва з 13:00 до 13:30 год. 
Вихідні: субота та неділя

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ, ПРЕТЕНЗІЙ

У разі надходження скарги, звернення, претензії споживача щодо надання даних про споживання електричної енергії КП «Чернівціводоканал»  розглядає її протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту споживача, після чого споживачу надається відповідь.

При надходженні скарги, звернення, претензії з інших питань, КП «Чернівціводоканал» розглядає їх в найкоротший строк, але не більше 30 календарних днів з дати отримання, якщо менший строк не встановлено чинним законодавством, Правилами, Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу.

У разі надходження звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за електричну енергію підприємство розглядає її у строк до 5 робочих днів з дня отримання ним такого звернення.

Якщо під час розгляду звернення, скарги, претензії необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку, строк розгляду припиняється на час проведення технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав відповідне звернення, скаргу, претензію.

Перебіг строку розгляду у цьому разі поновлюється з дати отримання результатів технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення, скаргу, претензію. При цьому загальний строк розгляду зазначеного звернення, скарги, претензії не може перевищувати 45 днів.

За результатами розгляду споживачу надається письмова відповідь із зазначенням обґрунтованості виставленого рахунку або повідомляється про виправлення помилок, які призвели до некоректних нарахувань та про проведення відповідного перерахунку.

У відповіді зазначається про стан розрахунків за особовим рахунком на дату надання відповіді.

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення, скарги, претензії.

Якщо споживач не погоджується із рішенням, прийнятим за його зверненням, скаргою, претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом звернення до Регулятора або енергетичного омбудсмена.

Пропущений з поважних причини строк оскарження рішення може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Розгляд скарг споживачів на дії чи бездіяльність учасників роздрібного ринку та вирішення спорів між ними здійснюються Регулятором у порядку, визначеному правилами розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів, затвердженими Регулятором.

Розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачів на дії чи бездіяльність суб’єктів роздрібного ринку, вирішення спорів між ними здійснюються енергетичним омбудсменом у порядку, встановленому законодавством України, та Регулятором у межах його повноважень, а також вирішуються у судовому порядку.

Якщо звернення, скарга, претензія не містять даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, відповідальний працівник може у строк не більше 3 календарних днів звернутися до споживача за додатковою інформацією, необхідною йому для належного розгляду звернення, скарги, претензії. У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо обставин, зазначених у зверненні, скарзі, претензії, відповідальний працівник має надати споживачу роз’яснення (відповідь) виходячи з наявної у нього інформації.

У разі отримання звернення, скарги, претензії споживача з питань, що не належать до його компетенції, таке надсилається за належністю відповідному учаснику роздрібного ринку відповідно до компетенції протягом 5 робочих днів, про що в цей же строк повідомляє споживача.

Звернення, скарги, претензії споживача, отримані через оператора системи або органу державної влади, місцевого самоврядування,  розглядаються у порядку, визначеному цією Процедурою.

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення, скарги, претензії.

За результатами розгляду звернення, скарги, претензії Споживачу надається відповідь у формі надання роз’яснення, повідомлення про здійснення заходи щодо усунення порушень, тощо.

НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ СПОЖИВАЧІВ

Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці

 1. Строк повідомлення інформації: Негайно
 2. Кому подається інформація: Для працівників – безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві; Для споживачів – КП «Чернівціводоканал» за телефоном: +38 (0372) 54-46-01.
 3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, а для споживачів – КП «Чернівціводоканал» за телефоном: +38 (0372) 54-46-01.

Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці

 1. Строк повідомлення інформації: Негайно.
 2. Кому подається інформація: у разі пожежі на об’єктах – повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОСР за номером телефону 101, та КП «Чернівціводоканал» за телефоном +38 (0372) 54-46-01.
 3. Порядок дій: керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеці необхідно зателефонувати за номером телефону: +38 (0372) 54-46-01 або надіслати лист електронною поштою на адресу: [email protected], або заповнити форму на сайті підприємства. При цьому в темі звернення обов’язково слід зазначити «Загроза електробезпеки».