• пп.19 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 року № 307, передбачено що при провадженні господарської діяльності централізованого водопостачання та водовідведення ліцензіат повинен надавати послуги централізованого водопостачання та водовідведення за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року № 163.
  • Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2454-VIII від 07.06.2018 року}, ст.3, п.2 «Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку відповідних комунальних послуг відповідно до вимог цього Закону».
  • Відповідно до ЗУ «Про питну воду», ст. 41. аб. 2 «Облік у сфері питного водопостачання здійснюється підприємствами питного водопостачання і споживачами за допомогою технічних засобів, що відповідають вимогам технічних регламентів».