Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Свідоцтво про атестацію № 67 від 07.11.2013 року, чинне до 07.11.2018 року
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за вересень 2018 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
2 3 5 8 7 8
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,5 0,2 0 0 0,1 0,1
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,2 7,4 7,1 7,6 7,5 7,5
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,05 0,04 0,04 0,08 0,06 0,06
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 5,2 3,6 8,4 4,6 4,4 4,5
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 < 30 < 30 < 70 < 20 < 20 < 20
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 71,0 73,0 108,0 75,0 66,0 64,0
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 23,0 31,0 30,0 38,0 34,0 36,0
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,03 0,03 0,03 0 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 316 331 593 307 301 298
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,35 0,45 0,35 0,6 0,5 0,44
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,8 3,6 7,0 3,2 3,2 3,3
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,04 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 0,7 0,6 8,5 2,5 2,3 2,8
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,76 1,52 1,52 2,8 2,68 3,02
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 0,034 0,028 0,028 0,18 0,09 0,09
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005