Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за січень 2020 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
3 5 4 6 8 6
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0 0,16 0 0,2 0,07 0,04
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 1 2
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,0 7,7 6,99 8,0 7,5 7,53
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,042 0,037 0,025 0,07 0,059 0,053
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 7,5 5,2 9,1 4,4 4,2 5,0
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 < 30 < 30 < 70 < 20 < 20 < 20
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 83,0 139,0 86,4 86,0 83,0 87,3
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 34,5 27,8 29,7 28,0 28,8 28,8
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 449 353 626 393 366 320
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,37 0,4 0,42 0,5 0,4 0,37
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,3 3,0 7,0 2,9 2,9 2,9
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,032 0,032 0,034 0,035 0,03 0,03
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 3,7 3,0 8,4 4,5 5,4 5,2
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,4 1,33 0,76 2,8 2,15 1,97
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,004