Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за травень 2019 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 6 4 7 6 5
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,25 0,5 0 0,5 0,3 0,3
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,15 7,45 7,1 7,8 7,5 7,5
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,05 0,06 0,03 0,09 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 5,7 3,4 8,5 2,8 2,5 2,6
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 < 30 < 30 < 70 < 20 < 20 < 20
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 56,0 67,0 95,0 63,0 63,0 62,0
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 21,0 26,0 26,0 28,0 30,0 26,0
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 359 339 551 261 256 252
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,44 0,53 0,35 0,53 0,53 0,53
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 5,2 2,9 6,7 2,7 2,5 2,6
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 1,1 1,0 4,6 2,3 4,3 4,5
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,03 0,03 0,03 0 0,03 0,03
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,87 1,39 0,71 1,75 1,47 1,65
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 0,03 0,028 0,028 0,04 0,05 0,05
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005