Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за жовтень 2023 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС 1 ВНС 2 ВНС 3 Водогін 
РЧВ 1 РЧВ 2 РЧВ 3
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 6 4 6 7 3
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,06 0,25 0,03 0,1 0,22 0,24
кольоровість градуси ≤ 20 5 5 5 5 5 5
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,2 7,75 7,45 7,9 7,86 7,84
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 6,6 4,5 8,9 4,8 4,6 4,3
хлороформ мг/дм3 ≤ 0,06 0,026 0,04 0,018 0,052 0,053 0,058
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 30,9 28,3 21,6 27,0 35,5 28,7
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 74,1 65,2 94,6 86,4 63,8 62,1
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 38,0 40,8 36,1 32,0 44,6 39,9
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1) ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 446,0 343,0 562,0 208,0 359,0 334,0
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,43 0,36 0,32 0,35 0,37 0,36
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 5,3 3,2 6,8 2,5 3,5 3,1
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,022 0,022 0,02 0,02 0,02
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 1,8 1,4 3,2 0,2 3,6 1,8
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,08 0,08 0,17 0,08 0,08 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,89 1,64 0,74 4,4 2,54 2,56
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20  0,02 0,02 0,02  0,17  0,16  0,16
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,006 < 0,004 < 0,004 < 0,006 < 0,006 < 0,006
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,003 0,0015 0,0012 0,002 0,0044 0,0001
нікель мг/дм3 ≤ 0,02 0,018 0,016 0,017 0,003 0,001 0,016
хром загальний мг/дм3 ≤ 0,05 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003
пестициди мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002