Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за липень 2020 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
5 8 7 6 7 8
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,04 0,53 0 0,25 0,39 0,32
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,08 7,2 7,1 7,69 7,31 7,4
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 6,0 3,4 8,8 3,7 3,9 4,3
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 11 < 10 < 12 < 11 < 11 < 11
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 32,3 25,66 30,95 25,4 27,34 26,19
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 84,4 41,2 104,5 88,5 58,5 84,5
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 29,4 26,1 38,2 28,0 37,2 33,3
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 439 192 618 219 276 201
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,45 0,4 0,31 0,5 0,44 0,41
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,8 2,9 6,8 3,6 2,8 2,7
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,038 0,03 0,027 0,03 0,032 0,023
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 1,24 1,4 5,9 1,6 1,8 2,6
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,14 0,11 0,29 0,1 0,14 0,1
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,8 2,19 0,68 4,4 2,19 2,19
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 < 0,02 < 0,04 < 0,02 < 0,11 < 0,16 < 0,12
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,004