Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за травень 2024 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС 1

“Магала”

ВНС 2

“Біла”

ВНС 3

“Рогізна”

Водогін “Дністер-Чернівці”
РЧВ 1

“Вікно”

РЧВ 2

“Шубранець”

РЧВ 3

“Попова”

1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 6 2 6 5 8
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,04 0,54 0 0,13 0,51 0,5
кольоровість градуси ≤ 20 ˂5 ˂5 ˂5 ˂5 ˂5 ˂5
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,2 7,68 7,28 7,53 7,36 7,34
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,03 0,02 ˂0,1 ˂0,1 0,09 0,07
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 4,6 3,3 8,7 3,8 3,4 3,6
хлороформ мг/дм3 ≤ 60 14,5 24,9 2,9 15,0 42,8 53,0
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 33.5 22,3 38,0 15,0 14,7 15,7
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 51.8 32,5 99,7 98,0 46,6 52,4
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 26,1 27,1 34,9 28,0 32,0 32,9
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1) ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 342,0 232,0 562,0 310,0 271,0 273,0
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,35 0,3 0,28 0,5 0,31 0,33
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,2 2,8 7,2 2,5 2,1 2,3
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,022 0,022 0,02 0,02 0,02
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 2,7 1,8 5,9 0,8 2,7 2,7
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,08 0,08 0,29 0 0,08 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 1,03 1,46 0,71 4,0 2,14 2,38
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20  0,02 0,02 0,02  0,1  0,06  0,05
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,0008 <0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008 < 0,0008
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,00005 <0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,003 < 0,004 < 0,004 < 0,003 < 0,003 < 0,004
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,00012 < 0,00012 < 0,00012 < 0,00012 < 0,00012 < 0,00012
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,003 0,0031 0,0003 0,002 0,0003 0,0003
нікель мг/дм3 ≤ 0,02 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031 0,0031
хром загальний мг/дм3 ≤ 0,05 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008
пестициди мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002