Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за лютий 2020 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
6 8 5 4 7 6
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0 0,27 0 0,2 0,12 0,12
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,23 7,76 7,1 8,12 7,6 7,57
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 6,6 5,3 9,2 5,6 6,1 5,6
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 15 < 14 < 12 < 20 < 15 < 15
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 18,8 22,6 22 11,2 6,3 18,4
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 74,0 69,0 104,0 33,7 79,0 91,0
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 44,1 42,6 29,1 30,5 33,9 33,4
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 443 341 571 135 328 358
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,43 0,36 0,36 0,5 0,33 0,35
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,6 3,6 7,1 3,4 3,7 3,5
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,028 0,032 0,034 0,035 0,03 0,03
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 2,3 2,7 5,3 0,5 4,5 4,2
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,08 0,08 0,08 0,03 0,08 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,86 1,45 0,72 2,8 1,94 1,82
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,14 < 0,12
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,004