Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за вересень 2020 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
8 8 9 6 8 7
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0 0,53 0 0,29 0,43 0,38
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,12 7,2 7,37 7,6 7,2 7,41
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 5,5 3,4 8,9 4,4 4,5 4,4
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 12 < 10 < 12 < 15 < 14 < 12
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 25,76 25,66 23,12 21,1 20,99 26,89
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 65,0 41,2 107,9 71,0 76,4 73,12
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 33,3 26,1 38,2 39,0 49,0 47,0
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 353 192 646 203 310 284
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,43 0,5 0,32 0,53 0,57 0,42
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,3 2,9 6,5 3,0 2,5 2,7
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,038 0,03 0,027 0,03 0,032 0,023
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 1,9 1,4 5,2 1,5 1,55 1,42
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,12 0,11 0,29 0,07 0,1 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 1,18 2,19 0,8 3,8 2,87 2,72
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 < 0,02 < 0,04 < 0,02 < 0,11 < 0,16 < 0,12
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,004