Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за квітень 2021 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 7 5 4 5 7
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,12 0,9 0,09 0,25 0,41 0,34
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,21 7,81 7,44 7,86 7,34 7,67
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 6,6 4,3 9,4 3,1 3,2 3,1
хлороформ мг/дм3 ≤ 0,06 0,012 0,015 0,014 0,015 0,013 0,014
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 33,02 34,25 13,08 21,0 21,75 25,79
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 77,4 75,3 102,7 102,0 65,8 70,8
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 38,2 30,9 34,5 24,0 25,4 24,5
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1) 0,04 0,03 0,02 0 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 478,0 383,0 670,0 174,5 314,0 342,0
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,43 0,44 0,36 0,5 0,53 0,49
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 5,3 3,3 6,8 2,5 2,0 2,0
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,041 0,03 0,029 0,03 0,28 0,031
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 3,0 3,2 3,7 0,9 4,1 3,9
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,08 0,08 0,22 0,04 0,08 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 1,28 2,11 0,9 3,8 2,38 2,21
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20  0,02 0,02 0,02  0,06  0,07  0,07
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,006 < 0,004 < 0,007 < 0,006 < 0,006 < 0,006
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,003 0,005 0,004 0,003 0,002 0,003