Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за березень 2023 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС 1 ВНС 2 ВНС 3 Водогін 
РЧВ 1 РЧВ 2 РЧВ 3
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 6 4 6 7 3
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0 0,25 0 0,2 0,24 0,17
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,15 7,67 7,32 7,9 7,46 7,5
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 5,0 4,2 9,1 4,8 5,2 4,6
хлороформ мг/дм3 ≤ 0,06 0,012 0,014 0,011 0,015 0,014 0,016
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 32,14 29,86 31,81 27,12 26,71 39,73
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 65,19 63,56 100,84 69,88 88,41 76,35
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 38,2 40,0 37,3 30,25 31,8 33,6
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1) ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 375,0 342,0 679,0 281,0 364,0 352,0
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,5 0,4 0,38 0,46 0,53 0,52
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 3,9 3,0 7,2 2,8 3,5 3,1
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,022 0,022 0,02 0,024 0,02
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 3,0 2,6 7,3 1,4 4,9 5,1
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,0 0,8 0,29 0,08 0,0 0,08
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,83 1,27 0,74 4,2 2,08 2,03
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20  0,02 0,02 0,02  0,05  0,06  0,06
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,006 < 0,004 < 0,004 < 0,006 < 0,006 < 0,006
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003
нікель мг/дм3 ≤ 0,02 0,004 0,005 0,001 0,003 0,002 0,004
хром загальний мг/дм3 ≤ 0,05 0,004 0,006 0,002 0,003 0,004 0,002
пестициди мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002