Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за липень 2022 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
4 6 4 6 7 3
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,05 0,36 0,02 0,14 0,17 0,18
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,25 7,71 7,33 7,9 7,88 7,7
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 5,2 3,3 9,2 4,9 5,2 5,0
хлороформ мг/дм3 ≤ 0,06 0,012 0,014 0,011 0,015 0,014 0,016
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 27,23 33,86 38,87 18,45 12,12 26,25
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 51,0 47,12 106,99 68,41 82,63 80,65
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 38,0 40,0 40,0 41,0 44,0 53,0
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1) ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 383,0 230,0 705,0 342,0 402,0 359,0
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,47 0,37 0,32 0,53 0,5 0,46
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,7 2,6 7,4 2,6 2,7 2,9
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,022 0,022 0,02 0,024 0,02
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 3,2 4,0 8,5 3,3 4,2 4,3
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,09 0,1 0,32 0,08 0,09 0,09
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,82 1,86 0,72 2,8 2,19 2,21
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20  0,02 0,02 0,02  0,18  0,12  0,11
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,006 < 0,004 < 0,004 < 0,006 < 0,006 < 0,006
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003
нікель мг/дм3 ≤ 0,02 0,004 0,005 0,001 0,003 0,002 0,004
хром загальний мг/дм3 ≤ 0,05 0,004 0,006 0,002 0,003 0,004 0,002
пестициди мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002