Вимірювальна лабораторія по контролю питної води
Інформація
про стан питної води централізованих систем водопостачання
КП «Чернівціводоканал» за березень 2019 року
Показники Одиниці виміру
Нормативи для води питної водопровідної ДСанПіН
2.2.4-171-10
ВНС «Магала» ВНС «Біла» ВНС «Рогізна» Водогін «Дністер-Чернівці»
РЧВ «Вікно» РЧВ «Шубранець» РЧВ «Попова»
1. Мікробіологічні показники
Число мікроорганізмів в 1см3 води
КУО/см3
не більше 100
5 7 4 8 7 7
Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
2. Органолептичні показники
Запах: при t 20С, 600С бали ≤2 ; ≤ 2 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0; 1 0;1
присмак при 200 С бали ≤ 2 0 0 0 0 0 0
каламутність мг/дм3 ≤ 1,5 0,1 0,6 0 0 0,5 0,5
кольоровість градуси ≤ 20 0 0 0 0 0 0
3. Фізико-хімічні показники
водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,1 7,4 7,05 7,95 7,5 7,5
залізо загальне мг/дм3 ≤ 0,2 0,06 0,06 0,035 0,09 0,035 0,035
загальна жорсткість моль/м3 ≤ 7,0 (10,0) 6,3 6,5 8,5 4,9 5,0 6,4
хлороформ мг/дм3 ≤ 60,0 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
натрій мг/дм3 ≤ 200,0 < 30 < 30 < 70 < 20 < 20 < 20
сульфати мг/дм3 ≤ 250,0 74,0 77,0 91,0 64,0 83,0 81,0
хлориди мг/дм3 ≤ 250,0 29,0 33,0 29,0 31,0 29,0 31,0
марганець мг/дм3 ≤ 0,05 (0,1)1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
мідь мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
сухий залишок мг/дм3 ≤1000 336 348 589 282 324 322
хлор залишковий вільний мг/дм3 ≤ 0,5 0,35 0,52 0,35 0,5 0,35 0,35
загальна лужність моль/м3 (0,5 – 6,5)* 4,2 3,4 6,9 2,9 3,0 3,2
цинк мг/дм3 ≤ 1,0 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03
4. Санітарно-токсикологічні показники
аміак мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрити мг/дм3 ≤ 0,5 0 0 0 0 0 0
нітрати (по NO3) мг/дм3 ≤ 50,0 3,1 3,8 5,3 1,9 4,0 4,5
фториди мг/дм3 ≤ 1,5 (0,7-1,2) 0,03 0,03 0,03 0 0,03 0,03
окислюваність (КМnО4) мгО2/дм3 ≤ 5,0 0,7 1,69 0,7 2,5 1,63 1,29
алюміній мг/дм3 ≤ 0,20 0,03 0,028 0,028 0,04 0,05 0,05
кадмій мг/дм3 ≤ 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001
миш’як мг/дм3 ≤ 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
молібден мг/дм3 ≤ 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05
ртуть мг/дм3 ≤ 0,0005 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002
свинець мг/дм3 ≤ 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005