* Типовий договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення укладається зі споживачами, які мешкають у приватному секторі, та юридичними особами, що є власниками  будівлі,  приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна (форма договору додається)


* Типовий договір з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення укладається юридичною особою, що об’єднує  відповідно до статуту  споживачів в будівлі (форма договору додається)


* Типовий колективний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення укладається з особою, що є уповноваженою на це співвласниками, та діє на підставі протоколу загальних зборів споживачів (форма договору додається)