Відповідно до пункту 4 розділу VI Закону України «Про житлово-комунальні послуги» співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком  не пізніш як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Норми законодавства передбачають, що за будь-якою моделлю договірних відносин, укладення договору потребує прийняття співвласниками будинку рішення, яке приймається у встановленому законодавством порядку та оформляється протоколом загальних зборів.

Після закінчення карантину пропонуємо обрати один варіант моделі організації договірних відносин про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для Вашого житлового будинку.

Рекомендована форма Протоколу загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення додається.