Для того, щоб приєднатися до систем централізованого водопостачання та водовідведення, замовнику необхідно отримати технічні умови КП «Чернівціводоканал». Документи для розробки опитувального листа, отримання технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення приймає інженер виробничо-технічного відділу щоденно за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 5.

Після того, як технічна рада КП “Чернівціводоканал” розгляне проект технічних умов, вона ухвалить рішення про його затвердження чи відхилення. У випадку відхилення замовнику нададуть обґрунтовану відповідь, де будуть вказані причини відмови.

Видача технічних умов оформлюється актом виконаних робіт.

ВАЖЛИВО!

  • Технічні умови не дають права на початок будівництва мереж.
  • Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови замовнику у приєднанні закінчених будівництвом, реконструйованих, реставрованих, технічно переоснащених або капітально відремонтованих об’єктів до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення.
  • Приєднання тимчасових мереж водопостачання або водовідведення замовника до систем централізованого питного водопостачання та/або водовідведення може бути дозволено КП «Чернівціводоканал» на час здійснення будівельних робіт (на термін будівництва об’єкта) за наявності повідомлення або декларації про початок будівельних робіт та приладу обліку споживання питної води. Влаштування тимчасових мереж здійснюються замовником за тимчасовими технічними умовами на час здійснення будівельних робіт (на термін будівництва об’єкта). Отримання замовником технічних умов на період будівництва не замінює технічних умов на об’єкт будівництва.

Ось які документи необхідно подати:

1)   письмову заяву (з найменуванням об’єкту, його адресою) підписану  замовником або уповноваженою ним особою (з інформацією про згоду суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних);

2)   копію документа про право власності або право оренди (користування) на об’єкт;

3)   копію документа про право власності на земельну ділянку або на право користування земельною ділянкою;

4)   копію містобудівних умов забудови, за виключенням випадків будівництва, коли містобудівні умови та обмеження не видаються, копію будівельного паспорта (для ж/б площею до 300 м²) чи рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на проектування об’єкту, будівництво або реконструкцію (для нових об’єктів);

5)   викопіювання із генплану М 1:500;

6)   поверховий план;

7)   дані для розрахунку необхідної кількості води та стоків або опитувальний лист розроблений сертифікованим проектантом;

8)   нотаріально завірений дозвіл власника водопровідних та/або каналізаційних мереж на приєднання мереж і транспортування води та/або стічних вод

9)   копію квитанцій на сплату за видачу технічних умов або відмітки інженера технічного відділу про оплату (див. https://vodokanal.cv.ua/uslugi).