Для погодження проектної документації на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення, замовник або уповноважена ним особа, має звернутися за адресою: м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, із відповідною заявою та необхідними документами.

Заяву повинні зареєструвати у відповідному журналі обліку, потім – передати у виробничо-технічний відділ, який подає цей проект технічній раді на розгляд та погодження.

Якщо при погодженні виникли обґрунтовані зауваження, проект повертають замовнику для їх усунення та доопрацювання.

Один примірник погодженого проекту зберігають у технічному архіві підприємства.

Ось які документи необхідно подати:

1) письмову заяву (з найменуванням об’єкту, його адресою) підписану уповноваженою особою;
2) не менше двох примірників проектної документації на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення (робочого проекту). Вона повинна бути виготовлена сертифікованим спеціалістом або підприємством;
3) копія квитанції на сплату за погодження робочого проекту (див. https://vodokanal.cv.ua/uslugi)