29.05.2018

 П Р О Т О К О Л
 ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ОБГОВОРЕННЯ
НАМІРІВ ЗМІНИ ТАРИФІВ КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» НА 2019 РІК 

Дата та час проведення: 25 травня 2018 року, 17:30 годин.

Місто проведення відкритих слухань:
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176 (2-й поверх, актовий зал)

ПРИСУТНІ:

Представники міського виконавчого комітету Чернівецької міської ради та Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:

Середюк В.Б. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;
Леонтій Г.Г.  провідний фахівець з питань забезпечення життєдіяльності міста  при виконавчому комітеті міської ради;
Бурак О.К.  перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, начальник управління житлового  господарства  ДЖКГ;
Пилип’як О.С. перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, начальник управління житлового господарства ДЖКГ;
Гладишева О.В. начальник планово-економічного відділу ДЖКГ;
Гаврилюк Г.В. заступник начальника планово-економічного відділу ДЖКГ;
Бонар Т.В. головний спеціаліст планово-економічного відділу ДЖКГ;
Цуркан О.Л. головний спеціаліст планово-економічного відділу ДЖКГ;
Владика Ж.І. начальник відділу реформування та енергозбереження ДЖКГ;
Бурлака Ю.Ю. головний спеціаліст виробничо-технічного відділу управління житлового господарства ДЖКГ.

Представники КП «Чернівціводоканал»:

Чабан А.А. начальник підприємства;
Марцинковський О.П. заступник начальника з фінансово-економічних питань;
Бабух Т.В.  заступник начальника  з адміністративних та загальних питань;
Прокопчук Н.В. головний економіст;
Семенюк Л.В. провідний економіст;
Кошман О.В.  начальник служби правового регулювання та контролю;
Пасере Л.Є. начальник виробничо-технічного відділу;
Дудко Г.Д. начальник відділу стратегічного розвитку та управління активами;
Заліско М.В. провідний фахівець з управління проектами та програмами;
Величко Н.С. інженер 1 категорії стратегічного відділу  та управління активами;
Ставчанський М.М. голова первинної профспілкової організації.

Представники громадкості міста Чернівці:
Громадське об’єднання «Центр реформ і розвитку» – 3 чол.
Представники засобів масової інформації – 1 чол.
Учасники слухань, споживачі послуг – 45 чол.

Всього 49 чол.

Для ведення громадських слухань необхідно вибрати головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.
Пропонується кількісний склад:

Голова  відкритого обговорення – 1 чол.;
Секретар – 1 чол.;
Члени лічильної комісії – 2 чол.

Голосуємо за кількісний склад:
Присутні: 49
За:  49
Проти:   0
Утримались:  0

Персонально:
Обрати головуючим сьогоднішніх громадських слухань:
– Кирилюк М.В. Громадське об’єднання «Центр реформ і розвитку».

Секретарем комісії відкритого обговорення:
– Бонар Т.В. –  головний спеціаліст планово-економічного відділу ДЖКГ

Членів лічильної комісії:

 1. Заліско М.В.
 2. Береза А.Ю.

Голосуємо за обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії:
Присутні: 49
За:  49
Проти:   0
Утримались:  0

     Відкрив громадське обговорення заступник міського голови з питань  діяльності виконавчих органів міської ради Середюк В.Б.

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017 року «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою належного оформлення документів на 2019 рік проводиться відкрите обговорення намірів зміни тарифів КП «Чернівціводоканал» на 2019 рік.
     Інформація щодо проведення відкритого обговорення  була розміщена на сайті Чернівецької міської ради та на сайті КП «Чернівціводоканал» 10.05.2018р. За цей час зауважень та пропозицій не надійшло.

Пропонується затвердити порядок денний відкритого обговорення.

Пропонується наступний порядок денний відкритого обговорення:

«Про необхідність зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення по КП «Чернівціводоканал» на 2019 рік».

ДОПОВІДАЧІ:

Чабан А.А. начальник КП «Чернівціводоканал»;
Марцинковський О.П. заступник начальника з фінансово-економічних питань КП «Чернівціводоканал».

Голосували:
Присутні: 49
За:  49
Проти:   0
Утримались:  0

СЛУХАЛИ:
Чабан А.А. – начальник КП «Чернівціводоканал» повідомив, що наразі підприємство є планово-збитковим.    Причинами збиткової роботи підприємства від звичайної діяльності  є підвищення  цін на  електроенергію, реагенти, інші матеріали, послуги, впроваджена на підприємстві нових розмірів мінімальної заробітної плати, зменшення обсягів споживання  послуг  1 групою споживачів (населення) у зв’язку з встановленням квартирних водомірних лічильників, раціональним використанням води, наявністю штрафних санкцій, перевищенням технологічного нормативу використання питної води, тощо. 
Але, комунальне підприємство «Чернівціводоканал» постійно проводить заходи щодо зменшення втрат, понаднормових витрат води, зменшення кількості аварійних ситуацій та працює і буде в подальшому працювати над покращенням робіт з обслуговування населення міста, якісного надання послуг, над зменшенням понаднормових втрат, витрат води.

Марцинковський О.П. –  заступник начальника з фінансово-економічних питань повідомив про те, що відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року № 302, постанови НКРЕКП від 02.11.2017 № 1341 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» та  Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженою Постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року № 364 зі змінами до Процедури…, затвердженими постановою НКРЕКП від 27.12.17 № 1473, підприємство в установленому порядку виконало розрахунки зміни тарифів по КП «Чернівціводоканал» на 2019 рік. 

Проекти зміни тарифів на 2019 рік сформовані з урахуванням вимог нормативних документів:

 • річного плану ліцензованої діяльності з ЦВВ;
 • норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і фактичних витрат електроенергії за попередній період;
 • індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
 • положень Генеральної та Галузевої угод, Закону України «Про оплату праці»;
 • Податкового кодексу України та ін.

     Таким чином, за результатами опрацьованих матеріалів, проекти тарифів на 2019 рік, які будуть подані для розгляду та затвердження до НКРЕКП, становлять:
– на централізоване водопостачання:
Операційні витрати  з централізованого  водопостачання  становлять  145 884,07 тис. грн.

Фінансові витрати – 1 331,23 тис. грн.
Повна собівартість – 147 215,3 тис. грн.
Прибуток – 0.
Сума компенсації/ вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період  2 857,62 тис. грн.
Вартість централізованого водопостачання – 150 072,92 тис. грн.

Проект середньозваженого тарифу (без ПДВ )  – 10,19 грн./м³ (середньозважений тариф, поданий до НКРЕКП на корегування – 8,55 грн./м³, ріст на 1,64 грн./м³, або  на 19,18%), в т.ч.:
– для  споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/ водовідведення –  3,81 грн./м³ (тариф, поданий до НКРЕКП на корегування  – 3,39 грн./м³, ріст на 0,42 грн./м³, або на 12,39%),

– для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/ водовідведення  –  10,31 грн./м³ (тариф, поданий до НКРЕКП на корегування – 8,65 грн./м³,  ріст на 1,66 грн./м³, або на 19,19%.);

– на централізоване водовідведення:  
Операційні витрати  з централізованого  водопостачання  становлять  53 745,24 тис.грн.

Фінансові витрати – 0 тис. грн.
Повна собівартість – 53 745,24 тис.грн.
Прибуток – 0.     
Повна собівартість послуг з водовідведення разом становить  53 745,24 тис.грн.

Сума компенсації/ вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період  – 218,94 тис.грн.
Вартість централізованого водовідведення – 53 964,18 тис.грн.

Проект тарифів на послуги з водовідведення (без ПДВ) – 5,36 грн./м³ (тариф, поданий до НКРЕКП на корегування – 4,73 грн./м³, ріст на 0,63 грн./м³, або 13,32%).
Разом проект тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення – 15,67 грн./м³ (тариф, поданий до НКРЕКП на корегування – 13,38 грн./м³), ріст на 2,29 грн./м³, або 17,12%

     Фактичний рівень відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства діючими середніми тарифами з централізованого водопостачання, водовідведення за 2017 рік склав:
– централізоване водопостачання – 63,8 %;
– централізоване водовідведення – 87,2 %.

ПРОПОНУЄМО:

Підтримати проекти зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення на 2019 рік по КП «Чернівціводоканал».

ВИСТУПИЛИ:
Пилип’як О.С. – заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства, з метою покращення фінансово-економічного стану КП «Чернівціводоканал» та збільшення відсотку оплати за спожиті енергоносії, підтримав необхідність прийняття проектів тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення на 2019 рік.

Кирилюк М.В. – голова громадського об’єднання «Центру реформ і розвитку», чи є можливість або вже можливо включена в тарифи амортизація за таким самим розрахунком, як пропонують німецькі партнери, що надають кредит KfW.
Та якщо підприємство, відповідно до чинного законодавства, подає на збільшення розміру тарифів, потрібно покращити якість послуг, тоді для споживачів буде зрозуміле таке підвищення.

Гладишева О.В. – начальник ПЕВ ДЖКГ, всі розрахунки проекту пакетів тарифів здійснені відповідно до чинного законодавства, у т.ч. і заходи, які плануються за рахунок амортизації та запропонувала, що враховуючи те, що під час проведення відкритих слухань від громадськості міста та присутніх, зауважень та пропозицій не надійшло:

 1. підтримати проекти зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення на 2019 рік;
 2. надіслати до НКРЕКП протокол засідання відкритих слухань щодо  обговорення проектів зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення на 2019 рік.

За результатами обговорення поступила пропозиція підтримати питання порядку денного:

Підтримати пропозицію щодо необхідності зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення по КП «Чернівціводоканал на 2019 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:
За:  44

Проти:   0

Утримались:  5

ВИРІШИЛИ:

 1. Підтримати проекти тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік по комунальному підприємству «Чернівціводоканал» та направити на адресу НКРЕКП.
 1. Направити до НКРЕКП протокол проведення відкритого обговорення щодо зміни тарифів з централізованого водопостачання, водовідведення на 2019 рік по КП «Чернівціводоканал».

ГОЛОСУВАЛИ:
За прийняття рішення в цілому:

За:  49
Проти:  0
Утримались:  0

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради
В. Б. Середюк
Голова відкритого обговорення М.В. Кирилюк
Секретар  Т.В. Бонар
Начальник КП «Чернівціводоканал» А.А. Чабан