15.05.2019

КП “Чернівціводоканал” інформує про намір здійснити корегування діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887- VIII від 10.12.2015 року та відповідно до:

– Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

– Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 р. № 302 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.04.2016 за № 593/28723 (із змінами), яким передбачено, що «У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових структури тарифів з причин, які не залежать від ліцензіата,… може проводитися коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення»;

– Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 р. № 364 «Про затвердження процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2016 за № 643/28773 (із змінами), якою передбачено, що «Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у випадках: … 3) Зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, … якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більш ніж на 5% від установленого рівня».

КП “Чернівціводоканал” інформує про намір здійснити у 2019 році корегування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Обґрунтування причин корегування тарифу

Діючі тарифи для комунального підприємства «Чернівціводоканал» були встановлені на засіданні НКРЕКП Постановою № 266 від 26.02.2019 р. «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка набрала чинності 01.03.2019 (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 40 від 28.02.2019 р):

а) на централізоване водопостачання:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 3,22 грн. за 1 м3 (без податку на додану вартість);  

– споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 8,61 грн. за 1 м3 (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення – 4,53 грн. за 1 м3 (без податку на додану вартість).

КП “Чернівціводоканал” провело розрахунок корегування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік по окремих статтях витрат: витрати на електроенергію, витрати на оплату праці, реагенти, ПММ, охорона об’єктів, податки.

З часу подачі проекту пакетів тарифів для встановлення тарифів на 2019 рік відбулася зміна цін на енергоносії (електроенергію, паливно-мастильні матеріали), галузевих коефіцієнтів, прожиткового мінімуму та інших матеріально-технічних ресурсів, що призвело до збільшення фактичної собівартості послуг у порівнянні з врахованою в діючих тарифах КП “Чернівціводоканал” більш ніж на 5%.

Фактичний рівень відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства діючими тарифами за:

  • 2018 рік склав:

– централізоване водопостачання – 61,8 %;
– централізоване водовідведення – 88,2 %.

  • 1 квартал 2019 р. склав:

– централізоване водопостачання – 57,3 %;
– централізоване водовідведення – 77,1 %.

Діючі тарифи потребують корегування у зв’язку з наступними чинниками:
1) Зменшилися витрати на оплату електричної енергіїщо відбулося за рахунок зменшення вартості електричної енергії.

Вартість використаної електроенергії по КП «Чернівціводоканал» порівняно з  діючим тарифом зменшилась на:

В діючих тарифах,
грн./кВт/год
без ПДВ
Квітень 2019 р.,
грн./кВт/год
без ПДВ
Різниця,
грн./кВт/год
без ПДВ
%
росту
1 клас 1,733 1,7307 -0,0023 -0,13
2 клас 2,3216 2,31931 -0,0023 -0,1

2) Зросли витрати на оплату праці:

Середня  заробітна плата на одного працівника підприємства зростає з 7 517 грн. до 9 614 грн. Заробітна плата врахована згідно розрахунку із забезпеченням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до Закону України «Про Бюджет України на 2019 рік» та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень галузевої угоди та колективного договору підприємства.

Відповідно до Змін і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, зареєстрованого Міністерством соціальної політики України під № 26 від 04.12.2018 р., в корегуванні тарифів враховані:

– пункт 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 «оплата та нормування праці» – мінімальну тарифну ставку робітника 1 розряду в розмірі не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (в діючому тарифі – 140 відсотків);

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, відповідно до Закону України «Про Бюджет України на 2019 рік» з 1 січня 2019 року становить – 1 921 грн.; з 1 липня – 2 007 грн.; з 1 грудня 2 102 грн. (середньозважений – 1971,9 грн.).

Середньозважений прожитковий мінімум в діючих тарифах, грн. Середньозважений прожитковий мінімум в тарифах для коригування, грн. Різниця,
грн.
%
росту
1 808,2 1 971,9 163,7 9,05

Всього витрати, пов’язані із заробітною платою, з врахуванням  змін, які відбулися:

 
Найменування
В діючих тарифах, тис. грн. В тарифах для коригування, тис. грн. Різниця,
тис. грн.
%
росту
Фонд оплати праці 63 917,27 81 742,82 17 825,55 28,0
Відрахування 13 699,98 17 525,24 3 825,26 28,0

3) Збільшились витрати на реагенти у зв’язку з підвищенням вартості (станом на 15.04.2019 р):

 
Найменування
В діючих тарифах, тис. грн. В тарифах для коригування, тис. грн. Різниця,
тис. грн.
%
росту
Разом реагенти 5 366,53 6 132,10 765,57 14,3

4) Збільшились витрати на ПММ у зв’язку з підвищенням вартості (станом на 15.04.2019 р):

 
Найменування
В діючих тарифах,тис. грн.  В тарифах для коригування, тис. грн. Різниця,
тис. грн.
%
росту
Всього ПММ 4 388,45 5 398,07 1 009,62 23,0

5) Зменшились витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів у зв’язку зі зміною плати за землю:

 
Найменування
В діючих тарифах,
тис. грн.
В тарифах для коригування,
тис. грн.
Різниця,
тис. грн.
%
росту
Разом податки, тис. грн. 2 785,94 2 777,1 -8,84 0,3

6) Збільшились витрати на охорону об’єктів у зв’язку з зростанням тарифу на охорону:

 
Найменування
В діючих тарифах, тис. грн. В тарифах для коригування, тис. грн. Різниця,
тис. грн.
%
росту
Витрати на охорону об’єктів 1 817,4 2 062,83 245,43 13,5

Внаслідок постійного зростання основних складових тарифів, зокрема прожиткового мінімуму для працездатних осіб, підвищення вартості на матеріальні ресурси без одночасного підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,  виникає невідповідність діючих тарифів фактичним витратам. Так, КП “Чернівціводоканал” отримало чисті збитки за:

  • 2018 р. у сумі – 41,5 млн. грн.
  • 1 квартал 2019 р. у сумі  – 28,7 млн. грн.

Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Таким чином, проект корегування тарифу на 2019 р. становить:

– на централізоване водопостачання середньозважений (без ПДВ )  – 9,67 грн./м³, в т.ч.: – для суб’єктів 3,75 грн./м³, не суб’єктів –  9,78 грн./м³ (діючий середньозважений тариф – 8,50 грн./м³, в т.ч.: для суб’єктів – 3,22 грн./м³, не суб’єктів – 8,61 грн./м³,  ріст середньозваженого  на 1,17 грн./м³, або на 13,8 %, в т.ч.: для суб’єктів господарювання у сфері ЦВВ на 0,53 грн./м³, або на 16,5 %; не суб’єктів на 1,17 грн./м³, або на 13,6 %.);

– на централізоване водовідведення – 5,59 грн./м3  (діючий  тариф 4,53 грн./м³, ріст на 1,06 грн. м³, або 23,4 %)

Разом проект тарифів на централізоване  водопостачання та водовідведення – 15,37 грн./м³ (діючий тариф – 13,14 грн./м³), ріст на 2,23 грн./м³, або 17,0 %

Структура планових тарифів на 2019 рік з централізованого водопостачання та водовідведення додається (додаток 1).

Зауваження та пропозиції з обґрунтуваннями приймаються протягом 10 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: вул. Комунальників, 5, м. Чернівці, 58023, e-mail:  [email protected]

Примітка.

Відповідно до Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у бік збільшення або зменшення.

Начальник КП «Чернівціводоканал»                       Б.Г. Максимюк