Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фiнансовоi звiтностi КП Чернiвцiводоканал станом на 31.12.2021 року


Звіт про управління КП Чернівціводоканал за наслідками діяльності у 2021 році


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2022 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2022 року


Фінансовий план на 2022 рік

ДОДАТОК 1 до фінансового плану на 2022 рік

ДОДАТОК 2 до фінансового плану на 2022 рік

ДОДАТОК 3 до фінансового плану на 2022 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2022 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2022 року