Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фiнансовоi звiтностi КП Чернiвцiводоканал станом на 31.12.2021 року


Звіт про управління КП Чернівціводоканал за наслідками діяльності у 2021 році


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2022 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2022 року


Фінансовий план на 2022 рік

ДОДАТОК 1 до фінансового плану на 2022 рік

ДОДАТОК 2 до фінансового плану на 2022 рік

ДОДАТОК 3 до фінансового плану на 2022 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2022 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2022 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2022 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за ІІІ квартал 2022 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  за 2022 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за  2022 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

Звіт про виконання фінансового плану на 2022 рік