Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фiнансовоi звiтностi КП Чернiвцiводоканал станом на 31.12.2020 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2021 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2021 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2021 року