Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фiнансовоi звiтностi КП Чернiвцiводоканал станом на 31.12.2020 року


Звіт про управління КП Чернівціводоканал за наслідками діяльності у 2020 році


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2021 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2021 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2021 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2021 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2021 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 року


Баланс за 2021 рік


Додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2021 р.


Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2021 р.


Звіт про власний капітал 2021 р.


Звіт про фінансові результати за 2021 р.


Примітки до річної звітності 2021 р.