Звіт незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності КП “Чернівціводоканал” станом на 31.12.2019 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2020 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2020 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2020 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2020 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2020 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік


Звіт про власний капітал за 2020 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік


Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік


Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” за 2020 рік