Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2020 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2020 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2020 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2020 р.