Звіт незалежного аудитора щодо підтвердження достовірності, повноти річної фінансової звітності КП “Чернівціводоканал” станом на 31.12.2018 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2019 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2019 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2019 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2019 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2019 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 Мiсяцiв 2019 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік


Звіт про власний капітал за 2019 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік


Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік