Звіт незалежного аудитора щодо підтвердженя достовірності, повноти річної фінансової звітності КП “Чернівціводоканал” станом на 31.12.2018 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2019 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2019 року