Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 березня 2018 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2018 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2018 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2018 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2018 року


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2018 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік


Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рік


Звіт про власний капітал за 2018 рік


Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік