Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 червня 2016 року


Звіт про виконання фінансового плану за І півріччя 2016 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2016 рік


Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2016 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік


Звіт про власний капітал за 2016 рік