Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2017 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I квартал 2017 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2017 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I півріччя 2017 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2017 р.


Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 року


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 р.


Звіт про фінансові результати за 2017 рік


Звіт про власний капітал за 2017 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік


Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік