Фінансовий план на 2013 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.


Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 р.